WSzW Wrocław
STRONA GŁÓWNA
Wtorek, 23 grudnia 2014 r.

 

 

 

Witamy na naszej stronie

Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno - obronnych i administracji wojskowej.

WSzW służbowo podlega pod Inspektorat Wsparcia SZ RP.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego sprawuje funkcje organu odwoławczego drugiej instancji od decyzji administracyjnych wydawanych przez podległych wojskowych komendantów uzupełnień.


Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego podlegają

Wojskowi Komendanci Uzupełnień:

> WKU w Bolesławcu

> WKU w Głogowie

> WKU w Kłodzku

> WKU we Wrocławiu

Budynek WSzW we Wrocławiu ul.Obornicka 130

 

UWAGA !!!

Informacja w zakresie reorganizacji TOAW

           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U.2010.41.242) poniższe Wojskowe Komendy Uzupełnień z dniem 31.12.2010 r., na mocy ww. rozporządzenia zakończyły swoją działalność.

           Aby uzyskać informacje kto został następcą prawnym od dnia 01.01.2011 r. kliknij poniższy link.

 

> WKU Legnica

> WKU Świdnica

> WKU Wrocław 1

> WKU Wrocław 2

> WKU Wrocław 3